Regelement voor deelname 

 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en autoriteiten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit de wedstrijd worden genomen en gediskwalificeerd worden.
 • De Race Director en juryleden zijn gemachtigd om atleten te diskwalificeren. Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels. Er wordt rechts gereden.
 • Het medische team van 40Mijl is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • Het is deelnemers niet toegestaan om prestatie bevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken. Er worden dopingtests uitgevoerd. Een positieve test betekent diskwalificatie.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het weggooien van afval is enkel toegestaan in afvalbakken. De afvalbakken bevinden zich rondom de verzorgingsposten en worden duidelijk aangegeven. Gooit een deelnemer afval weg buiten deze zone wordt hij of zij gediskwalificeerd.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de organisatie hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • 40Mijl  behoudt zich het recht voor om – wanneer de weersomstandigheden dit vereisen – de wedstrijdonderdelen aan te passen, met het oog op de veiligheid van de deelnemer. Hierbij zal geen (gedeeltelijke) teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat ook de veiligheid van de deelnemers bij een wijziging niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van 40Mijl ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • De uitgereikte startnummerhesjes dienen gedurende de gehele race zichtbaar te zijn.
 • Atleten dienen zich aan te melden gedurende de toegewezen tijden (zie deelnemersinformatie) en de deelnemersbriefing bij te wonen.
 • Deelnemers geven de organisatie toestemming om foto- en filmmateriaal gedurende het evenement te verzamelen voor marketing- en promotiedoeleinden voor de pers, het internet, televisie, films, etc.
 • De evenementtijd wordt gemeten van start tot finish. Onderweg zijn verschillende controlepunten. De lokatie van deze controlepunten en de daarbij horende passagetijden worden vooraf bekend gemaakt. Indien een deelnemer niet voor deze passagetijd langs het controle punt is wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname. Indien een deelnemer is uitgesloten dient hij/zij zich zo snel mogelijk bij de finish af te melden bij de organisatie.Zwemregels

 • Een deelnemer dient tijdens het evenement te beschikken over de badmuts die bij de registratie is verkregen. Deze dient te worden gedragen op alle momenten dat de deelnemer in het water is.
 • Eventuele aanpassingen aan het zwemonderdeel worden medegedeeld tijdens de deelnemersbriefing aan de hand van de dan geldende weersomstandigheden, watertemperatuur en eventuele wijzigingen in zwemafstand.
 • Als een deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemonderdeel (bijvoorbeeld van kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het zwemparcours te verplaatsen, in te korten of het zwemonderdeel af te gelasten wanneer de weersomstandigheden, watertemperatuur of algehele waterconditie daartoe aanleiding geven.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het zwemonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.


Materiaal

Al het materiaal dat de deelnemer bij de start bij zich heeft moet gedurende de hele route worden meegenomen, tot en met de finish, inclusief verpakkingsmateriaal van voedsel. Deelnemers dragen een wetsuit dat geschikt is voor de geldende watertemperatuur. Iedere deelnemer is in het bezit van een signaalfluit.

De badmuts, racenummer en het waterbestendige hesje die door de organisatie worden verstrekt dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden. Deze vereisten worden voor aanvang door de organisatie gecontroleerd.

Omdat het aantal waterposten beperkt is wordt aangeraden een drinkzak mee te nemen tijdens de tocht.

Het is niet toegestaan om drijfobjecten groter dan 100x60cm mee te nemen. Zwemflippers groter dan 15cm zijn niet toegestaan.Loopregels

Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren aan de linkerzijde mogelijk blijft.

 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan. Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de verzorgingspost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het looponderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe aanleiding geven.


Swimrun Sport Nederland

De Swimrun is een evenement van Stichting 40Mijl en is aangesloten bij de NTB, Atletiekunie en kWbn.

Stichting 40Mijl 

Sietse Veldstraweg 98
9833PC Den Ham

E-Mail: info@40mijl.nl
Telefoon: 085-2016534

Juridisch

KvK: 68168861
BTW nr: NL857330561B01

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.